Werkwijze

Onze werkwijze bestaat uit vijf stappen die we met u graag uitgebreid doornemen. Onze werkwijze kenmerkt zich als flexibel, open en transparant naar elkaar toe. Hierin denken we mee en vooruit in het komende proces waardoor u niet tijdens of achteraf voor onverwachte en onaangename verassingen komt te staan.

  1. Inventarisatie wensen en eisen

Als eerste bekijken we gezamenlijk uw wensen en eisen. Hierin geeft U als opdrachtgever zelf aan welke ideeën U met betrekking tot uw keuken heeft. We bekijken welke type keuken U aanspreekt en op welke manier we samen met U tot het gewenste resultaat kunnen komen binnen uw bouwbudget. Onze artist impressions, foto’s en plattegronden van de woningen helpen u hier alvast bij. Daarnaast is het verstandig om inzicht te hebben in de kavel c.q. bouwlocatie van uw woning.

  1. Ontwerpen en budgetteren

Als we al uw wensen en eisen op papier hebben, is de mogelijkheid om een vrijblijvend ontwerp en bijbehorende technische omschrijving op maat te ontvangen. We zullen met een concreet voorstel komen en u ontvangt een opgave van de bouwkosten voor uw keuken. Daarnaast bekijken we of het ontwerp aan uw verwachtingen voldoet en nemen de ontwerpkeuzes met u door. Hierna maken we een keuze voor het definitief te realiseren ontwerp en starten we met enkele voorbereidingen.

  1. Voorbereidingsfase

Wanneer alles naar uw tevredenheid en wens is, starten we met de voorbereidingsfase van het project. Hierin worden definitieve tekeningen voorgelegd aan de welstand en worden de bouwmaterialen uitgezocht. Wij nemen hiervoor de verantwoording. Door de korte en directe lijnen kunt u als opdrachtgever altijd terecht met vragen die u heeft tijdens het proces.

  1. Realiseren

Nadat we alles omtrent de voorbereiding en planning vast hebben liggen, starten we met de uitvoering van het project. In deze ‘doe-fase’ zullen de werknemers op de bouwplaats het werk verrichten. Ook gedurende de bouw stellen we ons flexibel op en zijn (kleine) wijzigingen in overleg nog steeds goed mogelijk. Electrapunten worden bijvoorbeeld pas exact op de bouwplaats bepaald. Tijdens deze bouwperiode wordt het werk door ons verzekerd.

  1. Opleveren en nazorg

Na het uitvoeren van alle bouwactiviteiten lopen we met u de wensen- en eisenlijst langs en bekijken we met u de keuken. Daarbij evalueren we het verloop tijdens de bouw waardoor we dankzij u weer een ervaring rijker zijn. Daarnaast geven we u, wanneer mogelijk, adviezen op het gebied van onderhoud en nazorg zodat uw keuken haar unieke karakter ook op de langere termijn behoudt.