Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

People, Planet, Profit

Projectkeukens.nu neemt de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten die wij verrichten. Dit doen wij volgens de ‘Triple-P’ benadering die bestaat uit de drie termen; People (mensen), Planet (milieu) en Profit (profijt en waarde creëren voor de markt). Op deze manier maken wij bewuste keuzes om een balans te krijgen voor ‘het nu’ en in ‘de toekomst’:

Betrokkenheid medewerkers

Naast het tevreden stellen van de klanten staat Projectkeukens.nu midden in de maatschappij. Als bedrijf vinden wij het belangrijk om naast het leveren van een kwaliteitsproduct ook op maatschappelijk gebied onze bijdrage te leveren. Binnen de organisatie geven wij onze medewerkers voldoende vrijheid op het gebeid van ontwikkeling, inspraak en het nemen van eigen verantwoordelijkheden. Daarnaast hebben wij aandacht voor de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers in zowel de werkplaats als op de bouwplaats.

Sponsoring

Als betrokken werkgever in de (lokale) gemeenschap stimuleert Projectkeukens.nu het plaatselijke verenigingsleven. Op diverse manieren probeert Projectkeukens.nu verenigingen, maatschappelijke instellingen en goede doelen te ondersteunen bij het realiseren van hun activiteiten. Op die manier tonen wij onze waardering voor deze organisaties.

Wij voelen ons nou verbonden met de volleybalvereniging sudosa-desto. Dit door mijn eigen volleybal verleden. De vereniging kan op onze support rekenen voor levering van ballen, jeugd opleiding en jeugd trainers.

Projectkeukens.nu sponsort oa:
Sudosa-Desto
Footvolley Groningen
Topbeach Groningen

Duurzaamheid

De impact van bedrijvigheid op het milieu is een belangrijk aspect dat wij meenemen in onze bedrijfsvoering. Het is belangrijk ervan bewust te zijn in welke omgeving we actief zijn. Daarnaast willen we activiteiten ontplooien die zo min mogelijk belastend zijn voor onze (klein)kinderen.

De lange termijnwinst

Wij zijn ervan bewust dat samenwerken zorgt voor een lange termijnwinst. Hieronder verstaan wij niet alleen de opbrengst van een gerealiseerd project maar ook vertrouwen winnen, betrokkenheid tonen, werkgelegenheid creëren, verbeteren van de leefomgeving en het ontstaan van langdurige partnerrelaties. Een werkwijze die past bij het profiel van Projectkeukens.nu.  Voor een nadere bedrijfs filosofie verwijzen wij u door naar het tabblad Over ons.